Have a question?
Message sent Close

Καλωσορίσατε στη Συμβίωση Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης, προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η Σχολή διερευνά τις δημοκρατικές διαδικασίες και ενισχύει το δημοκρατικό πολιτισμό, ενθαρρύνοντας το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των ακτιβιστών, των ειδικών και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την οργάνωση των κοινοτήτων για έναν πιο δημοκρατικό, ισότιμο και βιώσιμο κόσμο. Η διεπιστημονική και προσανατολισμένη στην πράξη διδασκαλία, η έρευνα και ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, που χαρακτηρίζονται από το δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών, προετοιμάζουν τους σπουδαστές στη δημοκρατική διακυβέρνηση, τον ακτιβισμό και την ενεργή κοινωνία των πολιτών.

Σκοπός

Πιστεύουμε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου.

Εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στα δικαιώματα και τις ικανότητες για δημοκρατικό πολιτισμό.

Υποστηρίζουμε τη δημοκρατική συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 

Η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2014 από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Συμβίωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει σκοπό την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος περιλαμβάνουν 1) την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης, 2) την ανάπτυξη ικανοτήτων για δημοκρατικό πολιτισμό και 3) την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων και συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στοχεύοντας στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των ειδικών και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και εκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι προτεραιότητες αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιθαγένεια/ιδιότητα του πολίτη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω διαδραστικών διαλέξεων και εργαστηρίων και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που, πέρα από την εντατική εργασία, να αφήνει στους συμμετέχοντες χρόνο για δικτύωση. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες Chatham House, που επιτρέπουν ανοιχτή συζήτηση με τους ομιλητές και μεταξύ των συμμετεχόντων. Η Σχολή αναπτύσει διεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό και έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων που σχετίζονται με πολιτική.

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, διοργανώνει ακόμη ετήσια σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο την ενίσχυση ικανοτήτων και γνώσεων που απευθύνονται σε τοπικές αρχές, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικούς, διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές, επαγγελματίες του ανθρωπιστικού τομέα και άλλες ομάδες.

Σύμφωνα με τη Δέσποινα Συρρή, Διευθύντρια της Σχολής

“Με βάση την υπόθεση ότι η άσκηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με δημοκρατικό κράτος δικαίου, ότι δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος εκπαίδευσης για δημοκρατική ηγεσία και κατανοώντας πόσο σημαντικός είναι ο εκδημοκρατισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο προωθώντας τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα, τη συμμετοχή των πολιτών, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και δίνοντας φωνή σε αυτές/ούς που είναι περιθωριοποιημένες/οι ή η φωνή τους δεν ακούγεται.

Το ζήτημα της ιθαγένειας/δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη βρίσκεται στην καρδιά της νομιμότητας της εξουσίας και της πολιτικής συγκρότησης του υποκειμένου. Οι συζητήσεις για την ιθαγένεια – τι σημαίνει να είσαι πολίτης, ποιος μπορεί να ενεργεί ως πολίτης, ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την ιθαγένεια – βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πολλών πολιτικών αφηγηματικών λόγων. Ξανά και ξανά επιδιώκουμε να καταλάβουμε πώς διεκδικείται, αμφισβητείται, χτίζεται – με λίγα λόγια, πως θεσπίζεται η ιθαγένεια. Η ιθαγένεια είναι ένα άνευ προηγουμένου έργο σε εξέλιξη. Όμως, δεν αφορά απλώς το καθεστώς και τα δικαιώματα. Υπάρχει επίσης ένα δυναμικό στοιχείο: πολίτες, μετανάστες, πρόσφυγες, παράτυποι μετανάστες και κράτη, όλοι θεσπίζουν αξιώσεις για την ιθαγένεια. Πώς οι πράξεις διαμορφώνουν τις ιδέες μας για τα ζητήματα της ιθαγένειας και την ίδια την έννοια της ιθαγένειας; Οι πράξεις που διατυπώνουν/αρθρώνουν απαιτήσεις για ιθαγένεια (και δημιουργούν αιτούντες) δημιουργούν νέους τόπους ανήκειν και ταυτοποίησης, διαφοροποιημένους από τους παραδοσιακούς και ακόμη σημαντικούς τόπους ιθαγένειας, όπως η ψηφοφορία, η κοινωνική ασφάλιση και η στρατιωτική υποχρέωση. Οι πράξεις ιθαγένειας εκτείνονται πέρα από τα όρια και παράγουν νέα θέματα και κλίμακες ιθαγένειας. Επεκτείνουμε την εστίαση από όσα λένε οι άνθρωποι (απόψεις, αντιλήψεις, στάσεις) σε όσα κάνουν οι άνθρωποι – ένα σημαντικό συμπλήρωμα, και μερικές φορές διορθωτικό, μιας  συμβατικής εστίασης σε όσα λένε οι άνθρωποι ή οι αρχές – είτε το ΣτΕ, η ΕΕ, καθώς και τα εθνικά δικαστήρια, θεσμοί και οργανισμοί – για την ιθαγένεια και την ταυτοποίηση.”

Η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα σε αριθμούς

Σεμινάρια
Επιμορφώσεις
Συμμετοχές στο WFD
Δια ζώσης
Διαδικτυακά

Θεματικές (οριζόντια)

Μετανάστευση και Αναγκαστικός Εκτοπισμός 46.
Κοινωνικά δικαιώματα, Συμπερίληψη και Δικαιοσύνη 37.
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διακρίσεις 27.
Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη 27.
Δημοκρατική Διακυβέρνηση 25.
Ισότητα των Φύλων 22.
Εκπαίδευση 19.
Ελευθερία της Έκφρασης και των Μέσων Ενημέρωσης 12.
Περιβάλλον 10.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης.

Το κύριο, μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα είναι τα Ετήσια Σεμινάρια, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τον βασικό προσανατολισμό της Σχολής – εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιθαγένεια/ιδιότητα του πολίτη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Συχνά, οι θεματικές αυτών των σεμιναρίων αφορούν διατομεακά θέματα που συναντούν άλλα έργα που υλοποιούνται από τον οργανισμό.

Ο ετήσιος κύκλος σεμιναρίων αποτελείται από έναν κύκλο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διάρκειας ενός έτους, που πραγματοποιούνται δια ζώσης, υβριδικά ή ψηφιακά, ανάλογα με τις συνθήκες. Το πρόγραμμα προβλέπει τρία εθνικά σεμινάρια, καθώς και συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών και διοργανώνονται σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα για την επίτευξη κάλυψης και συμμετοχής όλης της επικράτειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω διαδραστικών διαλέξεων και εργαστηρίων και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που, πέρα από την εντατική εργασία, να αφήνει χρόνο στους συμμετέχοντες για δικτύωση. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανόνα του Chatham House, ο οποίος επιτρέπει ανοιχτή συζήτηση με τους ομιλητές και μεταξύ των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, διοργανώνει ετησίως αρκετά σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων σε συγκεκριμένα θέματα που απευθύνονται σε τοπικές αρχές, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικούς, διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές, επαγγελματίες του ανθρωπιστικού τομέα και άλλες ομάδες.

Βιωσιμότητα & Έρευνα

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της – και να προωθήσει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας που σχετίζονται με την πολιτική. Η Σχολή παράγει διεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό και έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την πολιτική.

Τα έργα της Συμβίωσης-Σχολή Πολιτικών Σπουδών σχεδιάστηκαν για να εμπλακούν άμεσα με τις κοινότητες, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Η έρευνα και η ανάπτυξη ικανοτήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι διδάσκοντες της Σχολής και οι σπουδαστές εξετάζουν και προωθούν τη γνώση και την ανάλυση αναφορικά με τη δικαιοσύνη και την ισότητα σε κοινότητες και άτομα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Η βιωσιμότητα αναφέρεται στην επίτευξη καθολικής και μη φθίνουσας ανθρώπινης ευημερίας με την πάροδο του χρόνου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, εργαζόμενοι σε διάφορα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπως η έμφυλη βία, οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μετανάστευση και το άσυλο, τα μέσα ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση, η περιβαλλοντική κρίση και άλλα.